Inloggen Aqua-Claire

Hier kunt u inloggen om de zwemvorderingen van uw kind te volgen
De vorderingen van uw kind zullen één maal per week geupdate worden.

Leden login

Leden login Formulier

   Inloggevens opvragenAlgemene Voorwaarden

 Algemene voorwaarden Aqua Claire
 
 1. Voor interesse en inschrijving aan de zwemlessen kunt u contact met ons opnemen.
 2. Na inschrijving en betaling van het inschrijfgeld ontvangt u hiervan een "bewijs van inschrijving".
 3. De minimum leeftijd voor het starten van de zwemlessen is voor het A-diploma 4 jaar.
 4. Wanneer er een plaats beschikbaar komt wordt er met u contact opgenomen.
 5. In overleg met u wordt er een startdatum en tijd afgesproken.
 
 
Recht op inhalen of restitutie van lesgeld
 
 1. De betaling is geldig tot en met de vervaldatum, dit zijn blokken van 14 lessen.
 2. In geval van afwezigheid/verhindering door uw kind verzoeken wij dit aan ons door te geven, er vindt geen restitutie van lesgelden plaats,de les wordt doorberekend en kan niet worden ingehaald.
 3. Op officiële feestdagen komen de lessen te vervallen, deze lessen worden ingehaald.
 4. Gedurende de zomervakantie, de herfstvakantie, de kerstvakantie, en in de meivakantie van de basisscholen in de regio van het zwembad worden er geen zwemlessen gegeven. Deze periode zal niet in rekening worden gebracht. De exacte sluitingsperiode zal elk jaar ruim van te voren bekend gemaakt worden.
 5. Indien in overmacht onzerzijds geen lessen kunnen worden gegeven zullen wij dit zo spoedig mogelijk mededelen. Lesgelden worden niet gerestitueerd, maar voor deze gemiste lessen zullen inhaallessen worden ingelast.
 
 
Contante betalingen
 
 1. De betaling van lesgelden geschiedt per periode vooruit.
 2. Voor iedere nieuwe inschrijving worden eenmalige kosten berekend.
 3. De prijs van de lessen wordt elk jaar na de zomervakantie door Aqua Claire opnieuw vastgesteld.
 4. Ziekte, vakantie buiten de zomer, herfst, kerst, meivakantie ontslaat u niet van uw betalingsverplichting.
 
Betaling middels automatische incasso
 
 1. Betaling van de zwemlessen is mogelijk middels een machtiging tot automatische incasso. u machtigt Aqua Claire tot automatische afschrijving middels een schriftelijke toestemming en met kopie van uw indentiteitsbewijs.
 2. De betaling van de lesgelden geschiedt per periode vooruit.
 3. Voor iedere nieuwe inschrijving worden eenmalige kosten berekend.
 4. Mocht u het niet eens zijn met het afgeschreven bedrag dan kunt u het tot 1 maand na de afschrijving het bedrag door uw bank terug op uw rekening laten storten, neem dan wel even contact op met Aqua Claire, dit om herhaling te voorkomen.
 5. De eerste afschrijving kan afwijkend zijn, dit in verband met startdatum, daarna volgt het periode bedrag.
 6. Indien wij meerdere malen achtereen geen incasso kunnen doen worden er administratiekosten in rekening gebracht.
 7. Ziekte, vakantie buiten de zomer, herfst, kerstvakantie, meivakantie ontslaat u niet van uw betalingsverplichting.
 
 
Duur tot het behalen van het diploma
 
 1. Gemiddeld doet een vierjarig kind er 84 lessen ( 6 periode ) over om het A-diploma te behalen. De voortgang wordt mede bepaald door de motorische en cognitieve vaardigheden die bij het kind nog in ontwikkeling zijn. Ook heel belangrijk is de inzet en de mate van de aanwezigheid van het kind, deze moet minimaal 80 % van de lessen gevolgd hebben.
 2. Na het behalen van het A-diploma doet het kind er gemiddeld 1 a 2 periode over voor het B-diploma en ook 1 a 2 periode  voor het C-diploma te behalen.
 
 
Diplomazwemmen
 
 1. Aqua Claire geeft STA diploma´s uit ven het ENVOZ.
 2. Dit zijn landelijk erkende zwemdiploma´s.
 3. Pas als uw kind voldoet aan de door het ENVOZ gestelde eisen van het diploma, mag uw kind afzwemmen.
 4. Indien uw kind mag afzwemmen ontvangt u daarvan apart bericht wanneer het voorzwemmen en afzwemmen is.
 5. Voor het diploma, het voor en afzwemmen , geld een aparte betaling.
 6. Indien uw kind na het behalen van zijn diploma doorgaat voor een vervolg diploma dient u dit  voor het examen aan Aqua Claire door te geven in verband met de planning.
 Privacybescherming
 
     1.    Alle persoonsgegevens en vertrouwelijke informatie worden met respect behandeld.
     2.    De beschikbaar gestelde gegevens worden niet aan derde doorgegeven.
 
Opzegging
 
     1.   Om te voorkomen dat er ten onrechte lesgelden in rekening wordt gebracht en afgeschreven dient u
           minimaal 1 maand van te voren schriftelijk op te zeggen doormiddel van een opzegformulier.
     2.   Bij geen opvolging aan opzegging zijn wij genoodzaakt dit te factureren en in rekening te brengen.
     3.   Indien uw kind na het examen niet door wil gaan met de vervolgcursus , dient u dit 3 weken voordat
           uw kind mag afzwemmen schriftelijk doormiddel van een opzegformulier aan aqua-claire te melden.
 
Hartpatiente / Reuma / Revalidatie zwemmen
 
      1.    De lessen gaan per periode. 
           
             Daarna komen de lessen te vervallen.
      2.   Indien door overmacht onzerzijds geen lessen worden gegeven zullen wij dit zo spoedig mogelijk 
            mededelen.  
      3.   Gedurende de zomervakantie, de herfstvakantie, de kerstvakantie, en de meivakantie van de 
            basisscholen in de regio van het zwembad worden er geen lessen gegeven.
            Deze periode zal niet in rekening worden gebracht.
            De exacte sluitingsperiode zal elk jaar ruim van te voren bekend gemaakt worden.
      4.  Op officiële feestdagen komen te lessen te vervallen, en worden niet in rekening gebracht of ingehaald.
 
  
 
Huishoudelijke regels
 
 1. Het is belangrijk dat u 5 minuten voor de lessen beginnen aanwezig bent. Als de deuren dicht zijn, is de les begonnen.
 2. Tijdens de zwemlessen is het de ouders niet toegestaan om in de ruimte waar les gegeven wordt aanwezig te zijn.
 3. Het is niet toegestaan om in natte badkleding de bar te betreden.
 4. Wij kunnen niet toestaan dat u de kleedruimten of de zwemhal met schoenen betreed, dit in verband met hygiene. In de hal is er ruimte om uw schoenen uit de doen.
 5. Bij gekleed zwemmen moeten de kleren schoon zijn en de schoenen en/of laarzen niet van buiten zijn meegebracht.
 6. Er zijn 2 kleedruimten A en B beschikbaar. Aqua Claire aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gestolen, verloren, zoekgeraakte of beschadigde eigendommen.
 7. Het is niet toegestaan om in het gebouw meegebrachte consumpties te nuttigen.
 8. Het is niet toegestaan om in het gebouw waar dan ook te roken.
 9. Het is niet toegestaan shampoo of doucheproducten te gebruiken in de douches.
 
 
In gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien beslist de directie van Aqua Claire. Door gebruik te maken van het zwembad aanvaardt u de algemene voorwaarden.
Bij deze voorwaarden anno januari 2013, vervallen automatisch alle voorgaande algemene voorwaarden.